XVIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych, 5-9 października 2022 r.

U W A G A      B I E S Z C Z A D Y  !!! Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” pod patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych organizuje we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Rzeszowie organizuje w dniach od 5 do 9 października 2022 r. XVIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych. Zakwaterowanie w …