Seminarium w Projekcie TRADATA 2 Paryż , 19 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o dwóch wolnych miejscach na Seminarium w Projekcie TRADATA 2:

Miejsce i data Seminarium: Paryż , 19 września 2022 r.
Temat seminarium: Szkolenie prawników w zakresie prawa ochrony danych w UE
Dziedzina prawa: Prawo ochrony danych osobowych.
Seminarium jest kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach TRADATA 2 https://elf-fae.eu/tradata2/   organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego z środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej. Krajowa Izba Radców Prawnych jest partnerem Programu
Uczestnikom przysługuje zwrot do 400 EUR na podróż oraz 300 EUR na koszty utrzymania (hotel, wyżywienie, transport lokalny) w Paryżu.
Jednocześnie warunkiem koniecznym do uczestniczenia w seminarium jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Program wydarzenia poniżej
Tych z Państwa, którzy są zainteresowani lub mają pytania dotyczące szczegółów, zapraszam do kontaktu – komisjazagraniczna@kirp.pl