OIRP w Gdańsku i Pomorskie Kuratorium Oświaty Wzmocniły Współpracę na Rzecz Edukacji Prawnej Społeczności Szkolnych

25 marca 2024 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku oraz Pomorskie Kuratorium Oświaty podpisały porozumienie, które ma na celu wzmocnienie działań na rzecz edukacji prawnej wśród społeczności szkolnych.

Na uroczystości podpisania, obok przedstawicieli obu instytucji, obecni byli Grzegorz Krygier, Pomorski Kurator Oświaty, oraz R. Pr. Mateusz Michalski, Wojewódzki Koordynator ds. Edukacji Prawnej w Pomorskim Kuratorium Oświaty. To ważne wydarzenie stanowi kolejny krok w budowaniu partnerskich relacji pomiędzy środowiskiem prawniczym a edukacyjnym na Pomorzu.

W ciągu roku 2023, OIRP w Gdańsku, wraz z Komisją ds. Edukacji Prawnej i Pro Bono, aktywnie angażowała się w różnorodne działania na rzecz edukacji społeczności szkolnych. Poprzez szeroki wachlarz inicjatyw, od lekcji po konkursy i warsztaty, Komisja wspierała uczniów, nauczycieli i rodziców w zdobywaniu wiedzy prawnej oraz promowaniu świadomości prawnej.

I. Zajęcia Edukacyjne

Komisja prowadziła zajęcia w formie lekcji, warsztatów i cykli zajęć, które dotyczyły różnorodnych tematów z zakresu prawa. Przykładowe cykle zajęć obejmowały zagadnienia takie jak “Hejt i mowa nienawiści”, “Zasady odpowiedzialności małoletnich” czy “Prawa pracownika młodocianego”. Dodatkowo, organizowane były zajęcia z zagadnień konstytucyjnych oraz dotyczących frekwencji wyborczej.

II. Konkursy Prawne

Komisja organizowała konkursy z zakresu prawa dla uczniów szkół podstawowych i średnich, umożliwiając im testowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych.

III. Symulacje Rozpraw i Mediacji

Poprzez symulacje rozpraw i mediacji, uczniowie mieli możliwość praktycznego zrozumienia procesu sądowego oraz rozwijania umiejętności negocjacyjnych i komunikacyjnych.

IV. Wydawanie Publikacji

Publikacje z zakresu prawa, wydawane przez Komisję, stanowiły cenne narzędzia edukacyjne dla nauczycieli i uczniów, umożliwiając im pogłębianie wiedzy i stosowanie jej w praktyce.

V. Długofalowe Projekty Edukacyjne

Komisja prowadziła długofalowe projekty edukacyjne, skupiając się na świadomości prawnej dzieci, nauczycieli i rodziców. Projekty takie jak “No i w drogę! W kierunku świadomości prawnej dzieci i w poszanowaniu ich godności” czy “Prawo z bliska i pod lupą” przyniosły realne korzyści społecznościom szkolnym.

VI. Współpraca z Pomorskim Kuratorium Oświaty

Podpisane porozumienie z Pomorskim Kuratorium Oświaty jest jednym z efektów działań podejmowanych przez OIRP w Gdańsku. Współpraca ta umożliwi jeszcze skuteczniejsze realizowanie działań na rzecz edukacji prawnej wśród społeczności szkolnych, tworząc silny fundament dla przyszłych inicjatyw.

Działalność Komisji ds. Edukacji Prawnej i Pro Bono w OIRP w Gdańsku w roku 2023 oraz podpisanie porozumienia z Pomorskim Kuratorium Oświaty w 2024 roku stanowią istotny wkład w rozwój świadomości prawnej społeczności szkolnych na Pomorzu. Poprzez różnorodne formy aktywności i współpracę z instytucjami edukacyjnymi, Komisja kontynuuje misję promowania wartości społecznych i demokratycznych oraz rozwijania kompetencji prawnych najmłodszych pokoleń.