Organy izby

PREZYDIUM RADY

Dziekan                             Jerzy Mosek

Vice Dziekan                    Wojciech Grochowiecki

Vice Dziekan                    Ewa Jezierewska

Vice Dziekan                    Bartosz Szolc-Nartowski

Sekretarz                          Andrzej Bodakowski

Skarbnik                           Marek Rusiecki

Członek Prezydium       Magdalena Witkowska

Członek Prezydium      Tadeusz Jackowski


CZŁONKOWIE RADY

 1. Buchholz Teresa
 2. Czerniewski Paweł
 3. Czugan Marcin
 4. Gliniewicz Piotr
 5. Jasiak Michał
 6. Kluczek-Kollar Anna
 7. Kumiński Marek
 8. Łojkowska-Paprocka Joanna
 9. Niesiołowski Jarosław
 10. Soja Teresa
 11. Szarmach Anna
 12. Tołwiński Rafał
 13. Wojciechowski Zbigniew
 14. Wojtiekun Wanda

Rzecznik dyscyplinarny

Anna Stempniewicz-Czarnecka

Z-cy rzecznika dyscyplinarnego

1. Barbara Cichosz
2. Anna Kłosowska
3. Anna Maria Niewiadomska
4. Mariusz Rubaszewski
5. Piotr Sarzyński
6. Katarzyna Swajda-Witaszek
7. Małgorzata Trzcionkowska
8. Renata Tuszyńska
9. Katarzyna Widulińska

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

Przewodnicząca: Joanna Gibas-Kobierecka

z-ca: Anna Żółtańska-Figiel

 1. Andryskowska Joanna
 2. Bogdanis Anna
 3. Czarnecka Elżbieta
 4. Czepulonis Bożenna
 5. Daniluk Elżbieta
 6. Friedrich-Sarad Joanna
 7. Gliniewicz Grażyna
 8. Grochowiecki Michał
 9. Haniewicz Iwona
 10. Leszczyński Władysław
 11. Lidzbarska Anna
 12. Łopaciński Marcin
 13. Micewicz Bożena
 14. Ratasiewicz Joanna
 15. Sobala Katarzyna
 16. Szurkowski Waldemar

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Marta Masłysa

Z-ca Barbara Juśkiewicz- Dobrosielska

Sekretarz – Małgorzata Stempniewicz

Członek – Barbara Skiba

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych:

 1. Cybulski Juliusz
 2. Daniluk Elżbieta
 3. Friedrich-Sarad Joanna
 4. Gibas-Kobierecka Joanna
 5. Jezierewska Ewa
 6. Kubik Piotr
 7. Małysa Marta
 8. Mosek Jerzy
 9. Stempniewicz-Czarnecka Anna
 10. Stępień-Sporek Anna
 11. Suszek Roman
 12. Swajda-Witaszek Katarzyna
 13. Szolc-Nartowski Bartosz
 14. Ślązak Maria
 15. Tuszyńska Renata
 16. Witkowska Magdalena
 17. Wojciechowski Zbigniew
 18. Wojtiekun Wanda
 19. Żółtańska-Figiel Anna
 20. Puszkarski Jakub

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych:

Jerzy Mosek (wybrany na Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych)

Maria Ślązak

Ewa Jezierewska

Magdalena Witkowska (członek Prezydium KRRP)

Sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Juliusz Cybulski (zastępca przewodniczącego)

Piotr Kubik

Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej

Marta Małysa

 Stałe Komisje Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

 • Komisja ds. aplikacji:

Przewodniczący: Teresa Buchholz

Członkowie:

Teresa Soja

Wanda Wojtiekun

 • Komisja ds. skarg i wniosków:

Przewodniczący: Marek Kumiński

Z-ca Przewodniczącego: Teresa Soja

Członkowie:

Piotr Gliniewicz

Anna Szarmach

 • Komisja ds. wykonywania zawodu i etyki zawodowej:

Przewodniczący: Paweł Czerniewski

Członkowie:

Piotr Ignatiuk

Marek Kumiński

Dorota Piotrowska

Renata Tuszyńska

Osoby współpracujące: Wojciech Czeszejko-Sochacki, Barbara Sikorska, Joanna Sadowska, Wojciech Armknecht

 • Komisja ds. integracji, sportu i turystyki

Przewodniczący: Marcin Czugan

Członkowie:

Michał Jasiak

Anna Stępień-Sporek

Rafał Tołwiński

Piotr Szudejko

Osoby współpracujące: Łukasz Walter, Mateusz Michalski

 • Komisja ds. doskonalenia zawodowego

Przewodniczący, Kierownik szkolenia radców prawnych: Wanda Wojtiekun

Członkowie:

Teresa Buchholz

Marcin Czugan

Ewa Kowalska

Katarzyna Patocka

 • Komisja ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka

Przewodniczący: Magdalena Witkowska

Członkowie:

Marcin Drzewicki

Tomasz Wolny-Dunst

Ewa Bożko-Kozikowska

Jakub Puszkarski

Michał Urban

Tomasz Witt

Osoby współpracujące: Łukasz Walter, Grzegorz Wroński, Mateusz Michalski, Jakub Puszkarski, Wojciech Czeszejko-Sochacki, Barbara Sikorska, Edyta Kubiak-Lipowska, Anna Gorlikowska, Ewa Bożko-Kozikowska, Agnieszka Serba-Chrzanowska, Magdalena Stachal, Joanna Sadowska, Anna Smolak- Mróz, Karolina Irczyc, Karolina Węgrzyńska-Górzyńska, Paulina Miksa-Martusewicz, Krystyna Rams-Lachowicz

 • Komisja ds. współpracy z zagranicą

Przewodniczący: Jarosław Niesiołowski

Z-ca Przewodniczącego: Joanna Łojkowska-Paprocka

Członkowie:

Marcin Czugan

Małgorzata Jaskólska

Katarzyna Ludwichowska

Joanna Pilewska

Dorota Rosiak

Alicja Swinarska-Poraj

Michał Widawski

Magdalena Witkowska

Karolina Irczyc

Maria Ślązak

Marek Foryś

Jakub Puszkarski

Małgorzata Stępień

Katarzyna Widulińska

Adam Kaczko

Osoby współpracujące: Magdalena Stachal, Aleksandra Kubiś

 • Komisja ds. medialnych i promocji zawodu

Przewodniczący: Anna Kluczek-Kollar

Członkowie:

Adam Chudziński

Michał Koralewski

Agnieszka Pastewska-Surdy

Osoby współpracujące: Łukasz Walter, Grzegorz Walter, Mateusz Michalski, Magdalena Stachal

 • Komisja ds. seniorów i spraw socjalnych

Przewodniczący: Zbigniew Wojciechowski

Członkowie:

Piotr Gliniewicz

Joanna Sadowska

Anna Szarmach

Magdalena Stachal

Piotr Wiśniewski

 • Komisja ds. wpisów

Przewodniczący: Wojciech Grochowiecki

Członkowie:

Teresa Buchholz

Marek Rusiecki

Teresa Soja

Zbigniew Wojciechowski

 • Komisja ds. edukacji prawnej

Przewodniczący: Jakub  Puszkarski

Członkowie:

Barbara Cichosz

Anna Palicka

Małgorzata Stempniewicz

Karolina Węgrzyńska-Górzyńska

Osoby współpracujące: Wisława Niwczyk, Małgorzata Kozubal

 • Komisja ds. kultury

Przewodniczący: Joanna Friedrich-Sarad

Członkowie:

Marta Małysa

Anna Szarmach

Dorota Chylińska

Content