To wydarzenie minęło

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG – Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej

Początek
15 września 2020 17:00
Koniec
15 września 2020 19:00

Status

To wydarzenie minęło

Szczegóły

Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej poprzez publikację w Internecie rzekomo nieprawdziwych informacji dotyczących owej osoby prawnej oraz nieusunięcie skierowanych pod jej adresem komentarzy, w tym pojęcie „miejsca w którym szkoda się urzeczywistniła” w przypadku szkody dokonanej w Internecie.

 

Wnioski na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.10.2017r. w sprawie C-194/16 Bolagsupplysningen OÜ i Ingrid Ilsjan przeciwko Svensk Handel AB.

Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie zoom.

Link do wykładu: kliknij

Meeting ID: 915 1248 6307
Passcode: 361742

Udział w szkoleniach on-line pozwala na uzyskanie punktów szkoleniowych na takich samych zasadach jak w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe. OIRP nie prowadzi rejestracji na w/w szkolenie.

Warunkiem uzyskania punktów jest:

– zalogowanie się za pomocą linka oraz podanie imienia, nazwiska i numeru wpisu – warunek konieczny

– podanie adresu e-mailowego

– oraz udział w szkoleniu przez cały czas jego trwania.

W każdym szkoleniu może uczestniczyć do 500 radców prawnych.