Seniorzy

Drodzy radcowie prawni – Seniorzy!

Na niniejszej stronie publikujemy przeznaczone dla Was komunikaty i informacje.

Szanowni Radcowie Prawni Seniorzy,
poniżej przedstawiamy ofertę otrzymaną z Krajowej Rady Radców Prawnych turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez Spółdzielnię Sanatoryjno-Wypoczynkową “Lech” Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu.
Termin: 25.09.2021 r. – 09.10.2021 r.

Gdańsk, 12 lutego 2021 r.

Szanowni Radcowie Prawni Seniorzy,

działając w imieniu Komisji ds. Seniorów i spraw socjalnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie informuję, że w dniu 5 grudnia 2020 r. członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych podjęli uchwałę o zawieszeniu Funduszu Seniora do końca 2021 r. Zgodnie z uchwałą w budżecie Krajowej Rady Radców Prawnych na 2021 r. na Fundusz Seniora nie przeznacza się środków, o których mowa w §2 ust. 1 uchwały nr 223/V/2000 Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia i organizacji „Funduszu Seniora” oraz pomocy socjalnej.

W związku z tym do dnia 31 grudnia 2021 r. nie powołuje się Kapituły Funduszu Seniora. Uchwała, o której mowa powyżej weszła w życie z dniem jej podjęcia. W konsekwencji podjęcia tej uchwały planowane jest przeznaczenie tych środków finansowych do wykorzystania i rozdysponowania przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, celem ich lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania. Ponieważ działalność w zakresie Funduszu Seniora jak i pomocy socjalnej na szczeblu krajowym została wstrzymana, istnieje potrzeba jej prowadzenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Koordynatorem tych działań powinna być Komisja ds. Seniorów i spraw socjalnych wraz z Klubem Seniora.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Naszych Seniorów, a także do Radców Prawnych o wszelkie informacje i sygnalizację trudnych sytuacji materialnych osób, które wymagają wsparcia i pomocy.

Jednocześnie w celu zapewnienia efektywnej drogi kontaktu oraz informowania o działaniach i imprezach organizowanych przez Komisje OIRP, proszę Koleżanki i Kolegów Seniorów o dokonywanie aktualizacji swoich danych kontaktowych (telefonów oraz adresów e-mail) w Biurze OIRP (telefon kontaktowy 58 305-20-78).

Ponadto Pani Dziekan Magdalena Witkowska wyraziła gotowość, jeżeli oczywiście zaistnieje taka potrzeba, zorganizowania dla Seniorów kursu dokształcającego w zakresie posługiwania się aplikacją ZOOM w celu usprawnienia wzajemnych kontaktów.

Miejmy w tym trudnym czasie na uwadze potrzeby naszych koleżanek i kolegów Radców Prawnych Seniorów.

Pozdrawiam serdecznie
Zbigniew J. Wojciechowski
Przewodniczący Komisji ds. Seniorów i spraw socjalnych