GRUPA NDI – grupa kapitałowa nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym/adwokatem

RADCA PRAWNY/ADWOKAT

Nr. Ref.: PR/RP/0720

GRUPA NDI – grupa kapitałowa nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym/adwokatem (in-house lawyer w Departamencie Prawnym w siedzibie w Sopocie).

Do kluczowych obowiązków radcy prawnego/adwokata należy:

 • Sporządzanie umów dla każdego pionu i weryfikacja otrzymywanych propozycji umów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenia interesów Grupy NDI, jak również wskazywanie potencjalnych ryzyk i sposobów ich eliminacji lub ograniczenia;
 • Udział w negocjacjach umów z podmiotami zewnętrznymi;
 • Bieżąca obsługa prawna, opiniowanie i tworzenie pism, tworzenie opinii prawnych oraz umów;
 • Prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych;
 • Reprezentowanie firmy przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz w Krajowej Izbie Odwoławczej;
 • Ustalanie strategii działania dla przyjętych spraw.

 

Poszukujemy osoby, która:

 • posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy jako radca prawny/adwokat, zwłaszcza w pracy jako in-house lawyer;
 • posiada praktyczne doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych (w tym w ostatnich dwóch latach), w szczególności związane z przygotowywaniem ofert i reprezentacją przed KIO;
 • posiada doświadczenie w samodzielnym (tj. jako radca prawny lub adwokat) prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych, przede wszystkim budowlanych; doświadczenie w arbitrażu będzie dodatkowych atutem;
 • cechuje się praktycznym doświadczeniem w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego, prawa cywilnego (materialnego i procesowego), gospodarczego, w tym z zakresu prawa handlowego, mile widziana jest również praktyczna znajomość prawa podatkowego i autorskiego;
 • jest bardzo samodzielna, terminowa, rzetelna, odpowiedzialna za powierzone zadania oraz pełnioną funkcję, wykazuje inicjatywę, kreatywność i umiejętności sprawnego i szybkiego rozwiązywania problemów;
 • posiada umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole;
 • charakteryzuje się umiejętnością pracy pod presją czasu;
 • jest wpisana na listę adwokatów bądź radców prawnych i posiada pełne uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu;
 • posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego, umożliwiającej swobodną pracę z tekstami prawnymi;
 • będzie dostępna w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu całego miesiąca.

 

Grupa NDI zainteresowana jest tylko współpracą na wyłączność; nie jesteśmy zainteresowani zewnętrzną obsługą prawną, współpracą zdalną, w niepełnym wymiarze czasu pracy ani współpracą z aplikantami.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki współpracy i atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od doświadczenia i umiejętności;
 • współpracę wyłącznie w oparciu o umowę cywilnoprawną B2B;
 • współpracę pełną wyzwań, ale i umożliwiającą stałe podnoszenie kwalifikacji;
 • pracę w doświadczonym zespole radców prawnych i z innymi profesjonalistami;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

Zapewniamy niezbędne narzędzia pracy.

Potencjalnym kandydatom zapewniamy pełną dyskrecję.

 

 

 

 

Oferta nieaktualna od: 24/07/2020