Kancelaria Warecka, Kochanowski s.c. z siedzibą w Gdańsku nawiąże stałą lub doraźną współpracę we wszystkich możliwych formach (substytucja, prowadzenie zleconych czynności, sporządzanie pism procesowych itp.)

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie spraw o kredyty frankowe – obecnie prowadzimy kilkadziesiąt takich spraw, w przeszłości udało się nam uzyskać już korzystne rozstrzygnięcia dla naszych klientów.

Prócz tego specjalizujemy się m.in. w sprawach karnych – w przeszłości w latach 2007 – 2020 adw. Marcin Kochanowski pełnił funkcję prokuratora Prokuratury Rejonowej, nadto przez okres 6 miesięcy był oddelegowany do pełnienia obowiązków w Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Z uwagi na powyższe posiada on duże i bogate doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa karnego, zdobytych w związku z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych, dotyczących przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej, obrotowi gospodarczemu i innych, oraz udziałem w postępowaniu sądowym w zakresie powyższych spraw. W ramach swych obowiązków służbowych zajmował się także sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, w zakresie w jakim ustawy szczególne dopuszczają udział prokuratora w danych postępowaniach.

Kontakt: nr. tel 733272252, adres email: adwokatkochanowski@gmail.com