Adwokat podejmie współpracę

Jestem adwokatem od 2016 roku, zawód wykonuję w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Mieszkam i pracuję w Gdańsku.

Studia magisterskie ukończyłam w 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dodatkowo, w roku 2014 ukończyłam podyplomowe studia na kierunku prawo medyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Znam biegle język angielski (certyfikat CPE), natomiast język niemiecki i hiszpański znam w stopniu podstawowym.

Zajmuję się głównie sprawami z szeroko rozumianego prawa cywilnego, m. in. sprawy o zapłatę, o rozwód, o podział majątku, o alimenty, o kontakty, o władzę rodzicielską, dot. upadłości konsumenckiej, sprawy spadkowe, sprawy o ubezwłasnowolnienie, sprawy gospodarcze, kwestie odszkodowań. Mam również doświadczenie w sprawach administracyjnych oraz karnych – zwłaszcza jako pełnomocnik pokrzywdzonych/oskarżyciela posiłkowego.

Kontakt: nr 501664457

E-mail: adwokat.mielewczyk@gmail.com