To wydarzenie minęło

Referendarz Sądowy Emilia Rogowska – Postępowanie rejestrowe – wpis i zmiana wpisu w KRS z uwzględnieniem wniosków elektronicznych. Problematyka przyjęcia dokumentów do akt (art.9 ust.2 Ustawy o KRS)

Początek
10 lutego 2021 17:00
Koniec
10 lutego 2021 19:00

Status

To wydarzenie minęło

Szczegóły

Okręgowa Izba Radców Prawnych zaprasza na punktowane szkolenie on – line.

Udział w szkoleniach on-line pozwala na uzyskanie punktów szkoleniowych na takich samych zasadach jak w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 2 punkty szkoleniowe za godzinę lekcyjną. Punkty zostaną naliczone na podstawie listy obecności wygenerowanej z platformy zoom w ciągu kilku dni.

OIRP nie prowadzi rejestracji na w/w szkolenie.

Link do wykładu: kliknij

ID: 975 0351 9378
hasło: 331106

Warunkiem uzyskania punktów jest:

– zalogowanie się za pomocą imienia i nazwiska – warunek konieczny (opcjonalnie – numeru wpisu)

– oraz udział w szkoleniu przez cały czas jego trwania.

W szkoleniu może uczestniczyć do 500 radców prawnych.