Mediator Łukasz Kwiatkowski i Radca Prawny Joanna Sadowska- Radca prawny a klient. Transformatywny model komunikacji

Początek
20 kwietnia 2021 17:00
Koniec
20 kwietnia 2021 19:00

Status

Nieograniczone bilety

Szczegóły

Okręgowa Izba Radców Prawnych zaprasza na punktowane szkolenie on – line.

UWAGA – nowa platforma clickmeeting – zmiana sposobu logowania na szkolenie!

Udział w szkoleniach on-line pozwala na uzyskanie punktów szkoleniowych na takich samych zasadach jak w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 2 punkty szkoleniowe za godzinę lekcyjną. Punkty zostaną naliczone na podstawie listy obecności wygenerowanej z platformy w ciągu kilku dni.

OIRP nie prowadzi rejestracji na w/w szkolenie.

Link do wykładu: Kliknij

Warunkiem uzyskania punktów jest:

– w polu “Twoje imię” wpisanie imienia i nazwiska – warunek konieczny (opcjonalnie – numeru wpisu)
– wpisanie adresu e-mail
– oraz udział w szkoleniu przez cały czas jego trwania.

W szkoleniu może uczestniczyć do 500 radców prawnych.

Więcej informacji o szkoleniu:
Kto podejmuje decyzje: klient czy radca prawny?
Model transformatywny a praktyka radcy prawnego
Potencjał narzędzi modelu transformatywnego na etapie:
– rozpoznania sprawy
– postępowania sądowego

Wpływ komunikacji na jakość relacji z klientem
Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat modelu transformatywnego i rozmowy z prowadzącymi.

Joanna Sadowska
Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie kontraktowym w obrocie gospodarczym. W zakresie obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego posiada doświadczenie w rejestracji, przekształcaniu, zmianach własnościowych oraz przygotowywaniu uchwał organów spółek. Zajmuje się również obsługą jednostek samorządu terytorialnego, w tym samorządowych instytucji kultury. Bliska jest jej praktyka zorientowana na klienta, w której jest miejsce na dialog ze wszystkimi uczestnikami procesu. W jej ocenie komunikacja transformatywna podnosi jakość świadczonych usług i satysfakcję z wykonywania zawodu.

Łukasz Kwiatkowski
Współpracuje z międzynarodową siecią praktyków skupionych wokół Institute for the Study of Conflict Transformation i pełni funkcję koordynatora ISCT w Polsce. Uzyskał tytuł Certified Transformative Mediator™ i jest autoryzowanym trenerem ISCT. Przez wiele lat odpowiadał za system zarządzania ryzykiem finansowym w dużej grupie kapitałowej. Posiada doświadczenie w budowaniu i rozwoju zespołów, zarządzaniu zmianą i konfliktem w organizacji oraz komunikacji i negocjacji w środowisku międzynarodowym. Ukończył studia podyplomowe z mediacji, brał udział w szeregu konferencji, szkoleń i warsztatów w Europie i USA na temat różnych form interwencji w konflikcie. Zainicjował powstanie Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu z myślą o wsparciu ludzi, rodzin, organizacji i społeczności w konstruktywnym odpowiadaniu na sytuacje konfliktowe.

Model transformatywny
Transformatywne spojrzenie na konflikt i mediację zostało sformułowane w przełomowej książce „The Promise of Mediation” (Bush i Folgera 1994, 2005). W 1999 roku twórcy modelu wraz z grupą uczonych i praktyków powołali Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT), który jest wiodącym na świecie ośrodkiem propagującym model transformatywny w komunikacji i konflikcie.
Poprzez badania, projekty, publikacje i szkolenia Instytut wspiera międzynarodową sieć mediatorów, którzy wykorzystują model w zróżnicowanych kontekstach społecznych, organizacyjnych, kulturowych i politycznych (największe wdrożenie w organizacji liczącej ponad 600tys. pracowników).

Więcej informacji o modelu na stronie: www.mediacjatransformatywna.pl