Młodszy specjalista ds. prawnych

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą,
zatrudniającą wysokiej klasy menadżerów, inżynierów i specjalistów w branży.
Spółka zarządza miejską infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną oraz realizuje programy i projekty inwestycyjne.
W GIWK Sp. z o.o. zdajemy sobie sprawę, że największym kapitałem naszej organizacji
są kompetentni, zaangażowani i usatysfakcjonowani pracownicy.

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. prawnych

Umowa o pracę

 

Miejsce pracy: Gdańsk

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • sporządzanie projektów pism, w tym pism procesowych oraz opinii prawnych w zakresie zleconych spraw,
 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych (pod nadzorem radców prawnych),
 • sporządzanie korespondencji do urzędów, sądów, kontrahentów zewnętrznych,
 • wsparcie pracy radców prawnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego prawniczego,
 • aktualnego odbywania aplikacji radcowskiej (pierwszy rok) lub zamiaru rozpoczęcia aplikacji radcowskiej w styczniu 2023 r.
 • doświadczenia w sporządzaniu opinii prawnych oraz pism procesowych w sprawach cywilnych,
 • dobrej znajomości przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego,
 • biegłości w obsłudze programów informacji prawnej,
 • samodzielności, dobrej organizacji pracy, zaangażowania, dokładności, przestrzegania terminów, komunikatywności i gotowości do współpracy.

Osobie, którą zaprosimy do współpracy zaoferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • elastyczny czas pracy,
 • dodatkowe świadczenia w tym pakiet medyczny, karta Multisport,
 • wsparcie rozwoju zawodowego,
 • miłą atmosferę w pracy.

Przyłącz się do nas!
Prześlij nam swoje CV na adres: praca@giwk.pl
wskazując nazwę stanowiska w temacie wiadomości.

Więcej na temat działalności naszej firmy, realizowanych projektów
i podejmowanych działań na stronie www.giwk.pl

 

Prosimy o załączenie do oferty podpisanej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GIWK Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)“.

W każdym momencie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z pracodawcą  e-mailowo (giwk@giwk.pl). Twoje dane osobowe, wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu zakończenia rekrutacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować e-mailowo (giwk@giwk.pl).