,Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, prowadząca działalność na terenie Trójmiasta zatrudni na 3/4 etatu aplikanta radcowskiego I roku lub osobę rozpoczynającą aplikację w styczniu 2022 r. 

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, prowadząca działalność na terenie Trójmiasta zatrudni na 3/4 etatu aplikanta radcowskiego I roku lub osobę rozpoczynającą aplikację w styczniu 2022 r.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w kancelarii radców prawnych/adwokackiej lub jako prawnik wewnętrzny – praktyczna umiejętność sporządzania pism procesowych/umów/opinii prawnych/raportów
 • znajomość prawa cywilnego, w tym prawa spółek handlowych,
 • dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności MS Word, Excel)
 • samodzielność
 • zaradność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane:

 • zainteresowanie prawem żywnościowym i/lub farmaceutycznym
 • doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Oferujemy:

 • ciekawą pracę
 • możliwość pracy zdalnej
 • możliwość rozwoju w wielu dziedzinach prawa

Korespondencję zawierającą CV kandydatów uprzejmie proszę przesyłać na adres: m.wiktorowicz@krpmw.pl (w tytule należy wskazać – ,,odpowiedź na ogłoszenie – aplikant”)

 

Wszystkim kandydatom, którzy zdecydują się wysłać swoją aplikację serdecznie dziękuję za zainteresowanie i jednocześnie informuję, iż będę mogła odpowiedzieć wyłącznie na wybrane oferty.

Oferta aktualna do dnia 2021-10-31

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Maria Wiktorowicz, Kątno 5a, 14-133 Stare Jabłonki, tel. 508-367-502
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. w celu nawiązania kontaktu.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i współpracy.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończeniu procesu nawiązywania współpracy.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.