Kancelaria BT Radcowie Prawni Kuropatwa, Tołwiński s.c. poszukuje aplikanta radcowskiego do stałej współpracy w pełnym wymiarze lub w pełnym wymiarze czasu pracy

OGŁOSZENIE – REKRUTACJA
Kancelaria BT Radcowie Prawni Kuropatwa, Tołwiński s.c. poszukuje aplikanta radcowskiego
do stałej współpracy w pełnym wymiarze lub w pełnym wymiarze czasu pracy

Poszukujemy osoby do pracy w 6-osobowym zespole obsługującym Klienta z branży energetycznej w siedzibie Klienta w Gdańsku. Rozpoczęcie pracy jest możliwe niezwłocznie – już od 01.10.2022 r.

Oferujemy:
– współpracę w pełnym wymiarze dni w tygodniu, 8 godzin dziennie (z dniem wolnym w dniu zajęć na aplikacji); pomoc prawna będzie co do zasady świadczona w języku polskim bezpośrednio w biurze klienta, w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej
– umowę o prace na czas oznaczony do końca aplikacji (B2B) z zachowaniem prawa do urlopu ustawowego na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego.

Kancelaria poszukuje kandydata:
– zainteresowanego rozwojem zawodowym i pogłębianiem wiedzy w zakresie prawa energetycznego i prawa spółek kapitałowych,
– cechującego się sumiennością w podejściu do zleconych zadań i otwartego na współpracę z kolegami z zespołu,
– potrafiącego sprawnie i precyzyjnie formułować opinie (w mowie i na piśmie),

Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do 30.09.2022 r. na adres: sekretariat@btrp.pl
Gdańsk, dnia 12.09.2022 r.