Aplikant I roku z doświadczeniem podejmie się dodatkowych zleceń z zakresu prawa upadłościowego na terenie całej Polski

Aplikant I roku z doświadczeniem podejmie się dodatkowych zleceń z zakresu prawa upadłościowego na terenie całej Polski. Posiadam także doświadczenie w zakresie korzystania z portalu krz.pl

Dotychczas uczestniczyłem w postępowaniach upadłościowych konsumentów na każdym etapie. Z chęcią podejmę się w szczególności sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, zażaleń, skarg, wniosków o wyłączenie z masy upadłości, wniosków o zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia, projektów planów spłaty/umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty, a także stanowisk do nich. Na potrzeby kancelarii mogę także przygotować podstawowe wzory pism z w/w dziedziny.

Współpraca w formie B2B.

Oferuję też możliwość wykonywania fotografii akt w sądach na terenie Krakowa. Poniżej wskazuję maila do kontaktu: k.gorczyca.prawnik@gmail.com.”