To wydarzenie minęło

Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP Gdańsk oraz OIRP Białystok w Rynie

Początek
16 listopada 2023
Koniec
18 listopada 2023 Cały dzień
Koniec
00:00 - 00:00

600,00 

Status

Szczegóły

Szkolenie odbędzie się w dniach 16 – 18 listopada 2023 r. w Hotelu Zamek Ryn w Rynie.

Tematy szkolenia :

  1.  Doręczenia w postępowaniu cywilnym. Wykł. SSA T. Karczyńska – Szumilas;
  2. Zmiany w KPC wprowadzone ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Wykł. SSA Teresa Karczyńska – Szumilas;
  3. Pozew, wniosek o zabezpieczenie, apelacja i skarga kasacyjna w tzw. sprawach „frankowych”. Wykł. : SSA Teresa Karczyńska – Szumilas;
  4. Wybrane elementy prawa zamówień publicznych;
  5. Podstawy wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowanie przed KIO.

Miejsce szkolenia: Hotel Zamek Ryn, ul. Plac Wolności 2, 11-520 Ryn