To wydarzenie minęło

Zasoby – Coach Ewa Laus

Początek
25 października 2021 18:00
Koniec
25 października 2021 19:00

Status

To wydarzenie minęło

Szczegóły

Okręgowa Izba Radców Prawnych zaprasza na październikowy cykl punktowanych webinariów – Dlaczego nie lubimy stresu? Skąd się biorą i po co nam uzależnienia? Co to są zasoby wewnętrzne i jak z nich korzystać?

Szkolenie odbywa się na platformie Zoom.

UWAGA – za udział w poszczególnym spotkaniu każdemu radcy prawnemu przysługują 2 punkty szkoleniowe. Punkty zostaną naliczone na podstawie listy obecności wygenerowanej z platformy w ciągu kilku dni.

OIRP nie prowadzi rejestracji na w/w szkolenie.

Warunkiem uzyskania punktów jest:
– w polu “Twoje imię” wpisanie imienia i nazwiska – warunek konieczny (opcjonalnie – numeru wpisu)
– wpisanie adresu e-mail
– oraz udział w szkoleniu przez cały czas jego trwania.

Link do szkolenia: Kliknij
Meeting ID: 890 0151 4490
Passcode: 061278

Ważne: Materiały ze szkolenia dla radców prawnych dostępne są w ekstranecie lub dostępne dla uczestników, którzy prześlą zapytanie na adres szkolenia@oirp.gda.pl

W szkoleniu może uczestniczyć do 500 uczestników.

Co to są zasoby wewnętrzne i jak z nich korzystać?

Duża część kompetencji zawodowych to kompetencje społeczne, osobiste – miękkie, a nie techniczne i specjalistyczne. Ponieważ system edukacyjny kształci raczej wiedzę niż umiejętności, to poziom kompetencji miękkich zależny jest w głównej mierze od „wrodzonych zdolności” i doświadczenia.
Te wrodzone zdolności to nieświadome wykorzystywanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych. Zatem zwiększanie efektywności i dochodzenie do poziomu „świadomej kompetencji” w rozwoju byłoby procesem nabywania umiejętności wykorzystywania zasobów.

Zasobami wewnętrznymi może być praktycznie wszystko: cecha charakteru, umiejętność, wiedza, talent, strategia działania czy ważne wartości lub przekonania. Ważne jest, by pomagały w rozwiązywaniu doraźnego problemu lub osiągnięciu długoterminowego celu. Zasoby wewnętrzne w odróżnieniu od zewnętrznych (takich jak pieniądze, ludzie, technologie itd.) nie wyczerpują się, a niektóre z nich ulegają wzmocnieniu, gdy z nich korzystamy. Każdy człowiek ma dostęp do prawie wszystkich swoich zasobów wewnętrznych, nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z ich posiadania, jak również wszystkie umieją w pełni je wykorzystać.

Webinar poświęcony jest przedstawieniu koncepcji wykorzystywania zasobów wewnętrznych. Tematyka webinariu może pomóc uczestnikom w uświadomieniu i ocenie własnych zasobów, możliwości ich wykorzystania i sposobom rozwijania.