To wydarzenie minęło

r.pr. Marietta Badzio – Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia wg nowych zasad, dokumentowanie postępowania i jawność.

Początek
23 listopada 2020 17:00
Koniec
23 listopada 2020 19:00

Status

To wydarzenie minęło

Szczegóły

Okręgowa Izba Radców Prawnych zaprasza na punktowane szkolenie on – line:

“Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia wg nowych zasad, dokumentowanie postępowania i jawność.”

Udział w szkoleniach on-line pozwala na uzyskanie punktów szkoleniowych na takich samych zasadach jak w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe. Punkty zostaną naliczone na podstawie listy obecności wygenerowanej z platformy zoom w ciągu kilku dni. OIRP nie prowadzi rejestracji na w/w szkolenie.

Link do wykładu: kliknij

ID: 939 6610 0689

hasło: 926792

Warunkiem uzyskania punktów jest:

– zalogowanie się za pomocą imienia i nazwiska – warunek konieczny (opcjonalnie – numeru wpisu)

– oraz udział w szkoleniu przez cały czas jego trwania.

W szkoleniu może uczestniczyć do 500 radców prawnych.