Zespół Obsługi Prawnej PZU SA w Gdańsku nawiąże współpracę z aplikantami radcowskimi I lub II roku

Zespół Obsługi Prawnej PZU SA w Gdańsku nawiąże współpracę
z aplikantami radcowskimi I lub II roku.

Miejsce wykonywania czynności: Gdańsk

Preferowani są kandydaci posiadający doświadczenie w obsłudze procesów „odszkodowawczych”.

Współpraca, oparta o umowę zlecenia, ma charakter „stacjonarny” i obejmuje pełen zakres czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Spółki.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: pdudek@pzu.pl
/w temacie wiadomości proszę wpisać: „Aplikant – oferta/.

 

Do CV proszę załączyć klauzulę następującej treści:

„Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie  z ustawą z dn. 10.05.2018  roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).”