Zapytanie w przedmiocie obsługi prawnej

Syndyk masy upadłości Conection spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w Redzie, ustanowiona postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z dnia 21 października 2022 r. sygn. akt VI GU 1064/21, w toku postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygnaturą: VI GUp 360/22/MB, zwraca się z zapytaniem o możliwość podjęcia się obsługi prawnej i reprezentowania syndyka masy upadłości Conection spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w Redzie, KRS: 0000176370, jako pełnomocnik, w sprawach, w których:

Syndyk masy upadłości Conection spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w Redzie, KRS: 0000176370, NIP: 6751067717, REGON: 351297710, adres do korespondencji ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo, wstąpił do sprawy w charakterze powoda, w szczególności w sprawach aktualnie zawisłych przed następującymi sądami:

  1. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej sygn. akt: VII Aga 994/22, o uznanie umowy za bezskuteczną – strona powodowa,
  2. Sąd Okręgowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt: IX GC 384/22, o ustalenie bezskuteczności czynności prawnej – strona powodowa,
  3. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 3854/21, o ustalenie bezskuteczności czynności prawnej – strona powodowa,
  4. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XVI GC 1145/20, o uznanie bezskuteczności czynności prawnej – strona powodowa,
  5. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 999/21, o ustalenie bezskuteczności czynności prawnej – strona powodowa,

Obsługa prawna i reprezentowanie syndyka masy upadłości Conection Sp. z o.o. z siedzibą w Redzie w wyżej wymienionych sprawach powinno polegać m.in. na zastępstwie syndyka na posiedzeniach i rozprawach, sporządzaniu pism procesowych, w tym środków odwoławczych, sporządzenie fotokopii akt spraw, stały kontakt z syndykiem lub z pracownikiem kancelarii syndyka w przedmiocie etapu danego postępowania, przesyłaniu syndykowi kopii/skanu pism i orzeczeń otrzymanych w danej sprawie, przesyłaniu syndykowi kopii/skanu pism sporządzonych w danej sprawie.

W przypadku możliwości podjęcia się obsługi prawnej i reprezentowania syndyka masy upadłości Conection Sp. z o.o. w wyżej wymienionych sprawach lub tylko w niektórych sprawach lub w jednej sprawie, uprzejmie proszę o zaproponowanie warunków współpracy oraz podanie wysokości wynagrodzenia za obsługę prawną na adres e-mail: kancelaria@drbaczek.pl, do wiadomości: dominika.baczek@drbaczek.pl, w najszybszym możliwym terminie.

Syndyk masy upadłości wskazuje, że w toku postępowania upadłościowego istnieje duże prawdopodobieństwo zlecenia prowadzenia również innych spraw, w których stroną postępowania jest syndyk masy upadłości Conection spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w Redzie.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny: tel. Syndyk 728-801-049, tel. kancelaria: 602-281-817 lub 787-044-448