Substytucja i sprawy w Berlinie i okolicach

Aplikant II-go roku aplikacji radcowskiej w Szczecinie (APL SZ 170076), zamieszkały na stałe w Berlinie (Niemcy)
podejmie się substytucji lub pomoże w załatwieniu nagłych spraw prawnych i urzędowych w Berlinie i okolicach.
Telefon: 0049 163 4525633; 0049 (0) 30 43924611
arturbalon@web.de
artur-balon.eu

Odpowiedz na ofertę