Radca prawny z doświadczeniem w sprawach medycznych podejmie współpracę

Radca prawny z doświadczeniem w prowadzeniu spraw dotyczących błędów, zdarzeń medycznych nawiąże współpracę zdalną z możliwością jej uzupełnienia o stacjonarną pracę we wymiarze 1-2 dni na terenie Gdańska, Bydgoszczy (lub najbliższych okolic).

Obecnie czwarty rok zajmuję się obsługą dużego szpitala w województwie kujawsko-pomorskim. Brałem wielokrotnie udział w sprawach cywilnych dotyczących działalności szpitala, a także w posiedzeniach przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Poza szeroko rozumianymi sprawami medycznymi zajmuję się w swojej praktyce również innymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz niektórymi aspektami prawa gospodarczego, handlowego.

Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem otwarty na stałą, jak i doraźną współpracę. Podejmę się również substytucji na terenie Bydgoszczy. Zapraszam do kontaktu.

Adres e-mail: m.kabzinski@kancelariamjk.pl , tel. 601 161 532.