Radca prawny podejmie się zastępstwa procesowego

Chętnie podejmę się zastępstwa procesowego przed sądami rejonowymi, okręgowymi oraz apelacyjnymi w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych oraz prawa pracy na terenie całego kraju.

Możliwe także zastępstwo przed WSA oraz NSA w Warszawie.

Kontakt: kancelaria@chrulska.pl , tel. 518-244-522, www.chrulska.pl