Radca prawny Marek Foryś zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku

Radca prawny Marek Foryś zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku.

 

Oferuję:

pracę w nowoczesnym zespole

aktywne uczestnictwo w zmianach na rynku prawnym

otwartość na nowe pomysły

rozwój zawodowy i osobisty

 

Oczekuję:

zainteresowania prawem i nieruchomościami

bardzo dobrej organizacji pracy

gotowości na nowe wyzwania

znajomości mediów społecznościowych

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: kancelaria@forys.com.pl w terminie do 19 sierpnia 2022.

 

 

Klauzula informacyjna: 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marek Foryś (marek@forys.com.pl, +48502166894) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś z siedzibą w Gdyni przy ulicy Słupeckiej 9/1.
  2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy.
  3. Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeks Pracy.
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż do 31 grudnia 2022r.
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym pomiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  7. Dostęp do Pana/Pani danych będą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
  8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody.
  9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.