Radca Prawny Adam Ulita Kancelaria Radcy Prawnego w Kwidzynie zatrudni osobę rozpoczynającą aplikację radcowską /studenta V roku prawa, aplikanta pierwszego, drugiego lub trzeciego roku aplikacji radcowskiej na stanowisku prawnik

Radca Prawny Adam Ulita

Kancelaria Radcy Prawnego w Kwidzynie

zatrudni osobę rozpoczynającą aplikację radcowską /studenta V roku prawa, aplikanta pierwszego, drugiego  lub trzeciego  roku aplikacji radcowskiej na stanowisku prawnik.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Adam Ulita w Kwidzynie zamierza rozpocząć współpracę i zaangażować do zespołu osobę rozpoczynającą aplikację radcowską w roku 2022 roku, aplikanta pierwszego, drugiego lub trzeciego roku aplikacji radcowskiej na stanowisku prawnik. Mile widziane są również osoby kończące w tym roku studia prawnicze i zamierzające przystąpić do egzaminu na aplikację.

Jesteśmy zainteresowani współpracą z osobami m.in. z terenu Kwidzyna, Trójmiasta , Malborka, Tczewa, Sztumu, Grudziądza.

Kancelaria poszukuje osoby systematycznej , rzetelnej, zaangażowanej, lojalnej wobec zespołu,  w której zakresie zainteresowań znajdują się co najmniej prawo gospodarcze,  cywilne, rodzinne i administracyjne.

Stanowisko pracy

Prawnik/aplikant

Zakres obowiązków

W zakres obowiązków wchodzić będzie w szczególności: sporządzanie projektów opinii prawnych, przedstawianie propozycji rozwiązań zagadnień prawnych, sporządzanie projektów pism procesowych,  stawiennictwo przed Sądami i Organami administracji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Adam Ulita  na potrzeby procesu rekrutacji” na adres: biuro@ulita-radca.pl

Oświadczamy, iż zastrzegamy  sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty lub wcześniejszego wycofania oferty wobec wyboru kandydata.

Data ważności oferty: 30.09.2022 r.

Oświadczenie

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Radcy Prawnego Adam Ulita 82-500 Kwidzyn , ul. 11 listopada 14.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora  w celu prowadzenia procesu rekrutacji, przez okres do zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza prawo.
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przez Administratora poddawane decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w szczególności profilowaniu.