Prawnik z biegłą znajomością j. angielskiego Fundacja Centrum Praw Kobiet

W Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddziale w Gdańsku poszukujemy prawniczki/prawnika z biegłą znajomością języka angielskiego do udzielania porad prawnych kobietom z doświadczeniem migranckim, które doświadczyły przemocy (przemocy ze względu na płeć/Gender Based Violence, w tym przemocy w rodzinie/związkach intymnych, przemocy z nienawiści, przymuszania do prostytucji, pracy niewolniczej itd.).

 Informacje o stanowisku:

Jeśli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Prawniczka/Prawnik ze znajomością języka angielskiego.

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek i specjalistów, którzy tworzą zespół CPK Gdańsk, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • wykształcenie prawnicze;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację i udzielanie porad prawnych w tym języku;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku radcy/radczyni prawnej, adwokata/ki obejmującej sprawy z zakresu przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej (molestowanie seksualne, zgwałcenie itd.), przemocy ekonomicznej, dyskryminacji;
 • umiejętność tworzenia pism procesowych i dokumentacji niezbędnej do prowadzonej sprawy;
 • wiedza z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa antydyskryminacyjnego, w tym m.in. z zakresu spraw karnych dotyczących przemocy, cywilnych i karnych środków ochrony przed przemocą domową, spraw rozwodowych, regulowania kontaktów z dziećmi, zasądzania alimentów, spraw majątkowych, mieszkaniowych, wiedza z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.);
 • dyspozycyjność do pracy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 wg ustalonych z wyprzedzeniem dyżurów.

*Porady prawne odbywają się w kontakcie bezpośrednim, ale jeśli wymaga tego sytuacja również przez telefon, e-maila, lub narzędzia komunikacji online (Zoom, Skype).

Mile widziane:

 • wiedza z zakresu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym np. miejsc, gdzie można ubiegać się o nocleg (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd);
 • wysoko rozwinięte umiejętności pracy w zespole;
 • znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego;
 • gotowości do podejmowania nowych wyzwań.

Do zadań Prawniczki/Prawnika należeć będą:

 • udzielanie poradnictwa prawnego w języku angielskim kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację,
 • pomoc przy pisaniu pism procesowych;
 • udział w zespołach specjalistów/ek CPK Gdańsk;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie/własna działalność,
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez warsztaty i szkolenia;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu;

Zgłoszenia:

 • Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 14.06.2020 r. włącznie.
 • CV wraz z uzasadnieniem należy wysłać na adres: karolina.kaminska@cpk.org.pl
 • Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).
 • Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Więcej informacji: https://cpk.org.pl/o-nas/praca/