Oferta pracy prawnik/aplikant radcowski Kancelaria Ciesielski Toruń

OFERTA PRACY

Kim jesteśmy:

− nasza Kancelaria powstała w 2014 r.,

− zajmujemy się obsługą firm, nie zamykamy się na klientów indywidualnych,

− specjalizujemy się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie spółek, ochronie danych osobowych, obrocie nieruchomościami, prawie konsumenckim oraz prawie nowoczesnych technologii,

− obsługujemy firmy z wielu branż, w tym m.in. z branży budowlanej, obrotu nieruchomościami (w tym deweloperów) oraz firmy prowadzące biznes w sieci, − nie zajmujemy się sprawami rodzinnymi i karnymi (jedynie wyjątkowo podejmujemy się niektórych spraw tego rodzaju).

Nasze oczekiwania:
− doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym,
− dobra organizacja pracy,
− wysoka kultura osobista, umiejętność budowania relacji,

− obsługa komputera oraz pakietu MS Office.

Zakres obowiązków:

− przygotowywanie projektów pism,

− przygotowywanie opinii prawnych,

− opracowywanie projektów umów,

− udział w posiedzeniach sądów,

− obsługa klientów Kancelarii,

− pozostałe merytoryczne wsparcie w pracy Kancelarii.

Dlaczego warto u nas pracować:

Oferujemy:
− realną perspektywę rozwoju, poszerzenia wiedzy i umiejętności – jak pokazuje doświadczenie, spektrum spraw, z którymi się stykamy pozwala świetnie przygotować się do egzaminu zawodowego. Za ważny aspekt naszej pracy uważamy dzielenie się wiedzą, mentoring, przekazywanie informacji zwrotnych i uwag, co do wykonanych zadań;

− samodzielność – rozwój pracownika oznacza większy zakres niezależności. Co ważne, w naszym przypadku samodzielność nie oznacza przerzucania na pracownika nadmiernej odpowiedzialności czy też niemożliwej do wykonania pracy;

− szanujemy prywatny czas. W naszej kancelarii nie znamy słowa nadgodziny, czy też pracy w czasie wolnym. Czas pracy (godziny jej rozpoczęcia oraz zakończenia, przerwy w trakcie dnia) jest oczywiście elastyczny. Ważną dla nas wartością jest odpowiedni balans między życiem prywatnym i zawodowym;

− dopuszczamy możliwość pracy zdalnej w ustalone dni. Tempo i rytm pracy kancelarii określają rozprawy i spotkania z klientami. W dni wolne od tych aktywności, nie ma przeszkód do pracy zdalnej;

− opcję długoterminowej współpracy – zależy nam na tym, by stworzyć miejsce, w którym będzie można się rozwijać, realizować swoje cele i ambicje również po egzaminie zawodowym.

Warunki zatrudnienia:
Oferujemy:
− zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu (z poszanowaniem obowiązków wynikających z aplikacji),
lub
− na życzenie kandydata, kontrakt B2B

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia kandydata.

Dodatkowo, w kancelarii stosujemy system premiowy, uzależniony od wyniku kancelarii w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kancelaria@kancelaria-ciesielski.pl