Novus Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Bursa-Łapińska poszukuje do współpracy studenta prawa IV-V roku, absolwenta prawa lub aplikantki/ta radcowskiego

Novus Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Bursa-Łapińska poszukuje do współpracy studenta prawa IV-V roku, absolwenta prawa lub aplikantki/ta radcowskiego.

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie głównie za prowadzenie postępowań przedsądowych, sądowych, przedegzekucyjnych, egzekucyjnych przeciwko przewoźnikom lotniczym.

 

Praca w ww. zakresie odbywać się będzie m.in. z wykorzystaniem licznych rozwiązań informatycznych, w tym w wysoce wyspecjalizowanym systemie informatycznym (legal tech).

 

Ponadto, do obowiązków ww. osoby będzie należało przygotowanie analiz i sporządzanie pism w sprawach z innych zakresów działalności kancelarii oraz zastępstwo procesowe przed sądami.

 

 

Wymagania:

 • student prawa IV-V roku, absolwent prawa lub aplikantka/t radcowski;
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i procedury cywilnej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra organizacja czasu i pracy własnej;
 • odpowiedzialność, zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 • elastyczność, kreatywność, komunikatywność.

Osobie, która dołączy do naszego zespołu oferujemy:

 • współpracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w dynamicznym zespole i przyjaznej atmosferze,
 • nowoczesne metody pracy, stosowane w dużych korporacjach,
 • możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla prawników (legal tech),
 • wykonywanie pracy częściowo w trybie zdalnym,
 • praca w dobrze skomunikowanym biurze w Rumi,
 • możliwość wdrażania własnych rozwiązań w pracy kancelarii.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV na adres e – mail: biuro@kancelarianovus.pl w tytule wpisując „APLIKANT”.

Okres ważności ogłoszenia – do dnia 10 lipca 2022 roku

Kancelaria zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.

Składających aplikacje prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Obowiązek informacyjny:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Bursa-Łapińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Novus Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Bursa-Łapińska z siedzibą w Rumi (84-230), ul. Wybickiego 8, NIP: 588-218-63-85.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym  realizacji Państwa uprawnień, należy kontaktować się z Administratorem telefonicznie pod numerem 603-392-289, lub mailowo pod adresem biuro@kancelarianovus.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym pomiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.