Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Fischer poszukuje osoby na stanowisko Asystent Radcy Prawnego

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie projektów pism przedprocesowych i procesowych,
 • analiza planowanych zmian w przepisach prawa we wskazanych dziedzinach (tzw. alerty prawne),
 • przygotowywanie, analizowanie i opiniowanie treści umów handlowych we współpracy z radcą prawnym,
 • udział w obsłudze prawnej spółek, w tym przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych spółek (uchwał, regulaminów, polityk),
 • administracyjna obsługa kancelarii w tym odbiór i wysyłka korespondencji, prowadzenie rejestru sprawa, kontakt z sądami, organami publicznymi i Klientami Kancelarii w wymiarze nie przekraczającym 2 godziny dziennie,

Wymagania:

 • status studenta 4 bądź 5 roku studiów na kierunku prawo,
 • rzetelność, sumienność, samodzielność i odpowiedzialność,
 • znajomość pakietu MS Office oraz oprogramowania Lex i Legalis,
 • dyspozycyjność w wymiarze co najmniej 3 dni w tygodniu,

Mile widziane:

 • zainteresowanie tematyką prawa handlowego i legalizacji zatrudnienia cudzoziemców,
 • doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych i przedprocesowych,
 • komunikatywne posługiwanie się językiem rosyjskim, angielskim bądź niemieckim, bez konieczności pracy w tym języku przy aktach prawnych.

Co oferujemy:

 • możliwość pozyskania wiedzy i praktyki prawnej w obsłudze prawnej przedsiębiorców,
 • rozwój umiejętności miękkich w tym komunikacji i zarządzania sobą w czasie,
 • współpracę z osobami dla których obsługa prawna jest czymś więcej niż tylko pracą,
 • wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • zatrudnienie zarówno w oparciu o umowę o pracę jak i umowę cywilnoprawą.

Zgłoszenie wraz z CV należy przesłać na adres mailowy: s.fischer@kancelariafischer.pl w terminie do dnia 24 maja 2024 r., umieszczając w tytule „Rekrutacja – Asystent Radcy Prawnego”

Kancelaria zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach przesłanych w odpowiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Radcy Prawnego Sebastian Fischer zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radcy Prawnego Sebastiana Fischer moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania niniejszego dokumentu na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sebastian Fischer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Fischer (dalej: Kancelaria). Mogą się Państwo z Administratorem skontaktować w następujący sposób: 1) listownie na adres: Al. Grunwaldzka 87/91 lok. 6, 80-244 Gdańsk , 2) przez e-mail: s.fischer@kancelariafischer.pl,

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby: 1) ocenić Państwa kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują; 2) ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują; 3) wybrać odpowiednią osobę do pracy w Kancelarii.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 1) Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia 2) Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazują Państwo Kancelarii dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 3) Uzasadniony interes Kancelarii – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Kancelaria posiada uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności – jest to potrzebne Kancelarii do oceny, czy są Państwo odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu kiedy będzie to niezbędne do realizacji umowy przez Administratora lub do czasu kiedy będzie to wymagane przepisami prawa.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.