Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę z radcą prawnym

Wymagania:
– co najmniej 6 – miesięczne doświadczenie w kancelarii prawnej lub dziale prawnym na stanowisku wymagającym pracy merytorycznej;
– umiejętność pisania pism procesowych, pozwów, odpowiedzi na pozew, pism w toku postępowania, środków odwoławczych etc;
– dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej;
– dyspozycyjność 4 – 5 dni w tygodniu;
– samodzielność oraz dobra organizacja czasu pracy;
– terminowość i zaangażowanie;
– komunikatywność;
– wysoka kultura osobista;
– znajomość języka angielskiego.

Zadania:
– sporządzanie pozwów, wniosków, pism w toku postępowań sądowych, środków zaskarżenia (apelacji, zażaleń);
– sporządzanie umów gospodarczych oraz opinii prawnych;
– dokonywanie analizy i wykładni przepisów prawnych, orzecznictwa i doktryny;
– stały kontakt z klientami kancelarii;
– udział w rozprawach sądowych.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z kancelarią proszone są o przesłanie CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres email: kancelaria@radcawysocki.pl