Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę z aplikantem radcowskim

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę z aplikantem radcowskim.

 

Wymagania:

– status aplikanta radcowskiego;

– co najmniej 6 – miesięczne doświadczenie w kancelarii prawnej lud dziale prawnym na stanowisku wymagającym pracy merytorycznej;

– umiejętność pisania pism procesowych, pozwów, odpowiedzi na pozew, pism w toku postępowania, środków odwoławczych etc;

– dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej;

– dyspozycyjność 4 – 5 dni w tygodniu;

– samodzielność oraz dobra organizacja czasu pracy;

– terminowość i zaangażowanie;

– komunikatywność;

– wysoka kultura osobista;

– znajomość języka angielskiego;

– dodatkowym atutem będzie umiejętność pisania artykułów o tematyce prawnej.

 

Zadania:

– sporządzanie pozwów, wniosków, pism w toku postępowań sądowych, środków zaskarżenia (apelacji, zażaleń);

– sporządzanie umów gospodarczych oraz opinii prawnych;

– obsługa korespondencji;

– dokonywanie analizy i wykładni przepisów prawnych, orzecznictwa i doktryny;

– stały kontakt z klientami kancelarii;

– udział w rozprawach sądowych.

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z kancelarią proszone są o przesłanie CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres email: kancelaria@radcawysocki.pl