Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę z aplikantem radcowskim.

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę z aplikantem radcowskim.

Wymagania:

 • status aplikanta radcowskiego;
 • co najmniej 6 – miesięczne doświadczenie w kancelarii prawnej lud dziale prawnym na stanowisku wymagającym pracy merytorycznej;
 • umiejętność pisania pism procesowych, pozwów, odpowiedzi na pozew, pism w toku postępowania, środków odwoławczych etc;
 • dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej;
 • dyspozycyjność 4 – 5 dni w tygodniu;
 • samodzielność oraz dobra organizacja czasu pracy;
 • terminowość i zaangażowanie;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość języka angielskiego;
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność pisania artykułów o tematyce prawnej.

Zadania:

 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism w toku postępowań sądowych, środków zaskarżenia (apelacji, zażaleń);
 • sporządzanie umów gospodarczych oraz opinii prawnych;
 • obsługa korespondencji;
 • dokonywanie analizy i wykładni przepisów prawnych, orzecznictwa i doktryny;
 • stały kontakt z klientami kancelarii;
 • udział w rozprawach sądowych.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z kancelarią proszone są o przesłanie CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres email: kancelaria@radcawysocki.pl