Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku podejmie stałą współpracę z aplikantem radcowskim

 

Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku podejmie stałą współpracę z

aplikantem radcowskim

 

Miejsce pracy: Gdańsk

Nr ref.: AP/OIRP/06.22

Stanowisko: aplikant radcowski

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia aplikanta radcowskiego/adwokackiego poparte wpisem na listę aplikantów lub zdanym egzaminem wstępnym,
 • samodzielność, komunikatywność, sumienność i odpowiedzialność,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, kreatywność i dynamika działania,
 • dobra znajomość oprogramowania MS Office oraz systemów informacji prawnej,
 • wysoka motywacja do pracy.

Preferowane:

 • własna działalność gospodarcza;
 • prawo spadkowe i rodzinne;
 • windykacja B2B B2C, przedsądowa, sądowa i komornicza;
 • prawo oświatowe;
 • prawo spółek;
 • aplikant/ka II roku;
 • znajomość języków obcych;
 • prawo jazdy kat. B

Obowiązki:

Bieżąca obsługa prawna spraw prowadzonych przez kancelarię, zastępstwo procesowe przed sądami.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w zespole profesjonalistów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • motywacyjny system premiowania.
 • możliwość objęcia patronatem.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
kontakt@kancelariaseneka.pl
podając w tytule nr referencyjny AP/OIRP/06.22.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Obowiązek informacyjny:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksander Skrzypiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku (80-425), ul. Mickiewicza 16/7, NIP: 584-175-45-56.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym  realizacji Państwa uprawnień, należy kontaktować się z Administratorem telefonicznie pod numerem 509 087 370, lub mailowo pod adresem a.skrzypinski@seneka.net.pl.

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym pomiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.