Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku podejmie stałą współpracę (B2B) w niepełnym wymiarze czasu z Radcami prawnymi/adwokatami

Preferowane specjalności:

 1. Prawo cywilne;
 2. Prawo spółek;
 3. Prawo gospodarcze;
 4. Prawo oświatowe;
 5. Postępowanie upadłościowe i układowe przedsiębiorstw oraz konsumentów;

 

Miejsce pracy: Gdańsk (praca w systemie hybrydowym)

 

Nr ref.: RP/OIRP/05.24.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
kontakt@kancelariaseneka.pl
podając w tytule nr referencyjny RP/OIRP/05.24.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Obowiązek informacyjny:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksander Skrzypiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku (80-425), ul. Mickiewicza 16/7, NIP: 584-175-45-56.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym  realizacji Państwa uprawnień, należy kontaktować się z Administratorem telefonicznie pod numerem 509 087 370, lub mailowo pod adresem a.skrzypinski@seneka.net.pl.

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym pomiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.