Kancelaria Pieńkowski i Stażewski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska poszukuje aplikantów radcowskich zainteresowanych zatrudnieniem

Kancelaria Pieńkowski i Stażewski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska poszukuje aplikantów radcowskich zainteresowanych zatrudnieniem.

 

O nas: Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców i prowadzeniu spraw sądowych (zarówno cywilnych jak i karnych); główne obszary działalności obejmują bieżącą obsługę przedsiębiorców (obejmującą m.in. tworzenie i opiniowanie umów, tworzenie dokumentów związanych z ładem korporacyjnym oraz udzielanie bieżących porad prawnych zarówno w trakcie spotkań z klientami, jak również w drodze korespondencji e-mail), transakcje związane z obrotem nieruchomościami i ich zagospodarowywaniem, przekształcenia i połączenia spółek, transakcje typu Mergers and Acquisition; sprawy sądowe prowadzone w kancelarii obejmują dużą liczbę zagadnień prawnych, co w naszej ocenie stanowi dodatkowy atut dla osób rozpoczynających swój rozwój zawodowy

 

Nazwa stanowiska: aplikantka/aplikant

 

Opis stanowiska: oferowana praca obejmuje wsparcie w pracy adwokatów i radców prawnych – w szczególności poprzez przygotowywanie pism procesowych, zastępstwo na w posiedzeniach i rozprawach, przygotowywanie projektów umów, konsultacje z klientami, przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych, wsparcie kancelarii w pracy biurowej

 

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 

Adres mailowy do wysłania CV  lub innych wymaganych dokumentów: Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@kancelariaps.pl

 

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie przez Nas danych osobowych w celach związanych z obecną rekrutacją oraz zatrudnieniem na stanowisku aplikanta.

 

Data ważności oferty: 17 sierpnia 2022 roku

 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna:

 

Administratorem danych osobowych (podanych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest  Pieńkowski i Stażewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.P. w Gdańsku (KRS 0000351885), dane kontaktowe: kancelaria@kancelariaps.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”), tzn. dane będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. Odbiorcami danych (przez co rozumie się podmioty, którym dane mogą być ujawniane) mogą być podmioty następujących kategorii: pracownicy lub współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi dla administratora, w tym usługi IT (hostingowe), wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania czynności w procesie rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane w okresie rekrutacji, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania danych, skutkującego koniecznością zaprzestania przetwarzania. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, jak również nie są Państwo zobowiązani do ich podania, jednak brak podania Państwa danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.