Kancelaria Pieczonka Nowacki Pietrzak sp.j. poszukuje aplikanta radcowskiego I lub II roku

Kancelaria Pieczonka Nowacki Pietrzak sp.j. poszukuje aplikanta radcowskiego I lub II roku.

 

Poszukujemy osób zainteresowanych tematyką obsługi spółek prawa handlowego, prawa administracyjnego oraz szeroko pojętego prawa cywilnego.

 

Jesteśmy otwarci na różne modele współpracy z Kancelarią (umowa o pracę, B2B), lecz nie poszukujemy aktualnie pracowników do pracy zdalnej.

 

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie i opiniowane umów,
 • przygotowywanie korespondencji sądowej i pozasądowej,
 • przygotowywanie pozwów,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • reprezentacja przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie opinii prawnych.

 

Wymagania:

 • wpis na listę Aplikantów Radcowskich,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku prawnika,
 • praktyczna znajomość prawa cywilnego w zakresie zobowiązań,
 • praktyczna znajomość procedury cywilnej i administracyjnej,
 • samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@kpnp.pl do 20.03.23.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

Wykaz informacji składających się na obowiązek informacyjny Pieczonka Nowacki Pietrzak sp. z j. z siedzibą w Gdańsku jako Administratora Danych Osobowych w procesie rekrutacji

 

 1. Administratorem danych osobowych (podanych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie) jest  Pieczonka Nowacki Pietrzak sp.j. z siedzibą w Gdańsku KRS 341613.
 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: sekretariat@kpnp.pl 58 301 90 25.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacyjnego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, a także ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty następujących kategorii: pracownicy lub współpracownicy administratora oraz podmioty związane z obsługą systemów i narzędzi teleinformatycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, · sprostowania danych osobowych Pana/Pani dotyczących, · usunięcia danych osobowych Pana/Pani dotyczących; · ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących; · przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących; · wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących; · cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dokonanego przetwarzania przed jej cofnięciem; W przypadku, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, jednak brak podania przez Panią/Pana danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.