Kancelaria Kozikowski, Kaszewski i Partnerzy Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku poszukuje do swojego zespołu: APLIKANTA RADCOWSKIEGO

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelaria Kozikowski, Kaszewski i Partnerzy Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku poszukuje do swojego zespołu: APLIKANTA RADCOWSKIEGO

Kancelaria świadczy profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorców w różnorodnych dziedzinach i specjalizacjach prawa. Kancelaria świadczy również pomoc prawną dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Obowiązki:

 • Merytoryczne wsparcie radców prawnych,
 • przygotowywanie projektów dokumentów, sporządzenie pism procesowych,
 • bieżące doradztwo i obsługa klientów Kancelarii,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa,
 • analiza przepisów prawnych i orzecznictwa pod kątem prowadzonych spraw,
 • kontakt z klientami Kancelarii, sądami, urzędami, komornikami oraz innymi instytucjami,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • bieżące wsparcie współpracowników.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w Kancelarii / dziale prawnym,
 • status aplikanta,
 • reprezentacja klientów przed sądami, urzędami i innymi instytucjami,
 • doskonała organizacja pracy, umiejętność planowania, ustalania priorytetów i radzenia sobie z wielowątkowością zadań w wyznaczonym czasie,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • dokładność i terminowość,
 • dbałość o najwyższą jakość realizowanych projektów, analityczne podejście do problemów i szybkie ich rozwiązywanie,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i utrzymywania pozytywnych relacji,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • kreatywność, samodzielność,
 • nienaganna kultura osobista,
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • Pracę w zespole profesjonalistów, w siedzibie Kancelarii,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • zatrudnienie w stabilnej, szybko rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • udział w szkoleniach,
 • możliwość objęcia patronatem,
 • wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia oraz poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • wyjazdy integracyjne,
 • atrakcyjną lokalizację.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny na adres email: sekretariat@krpmk.pl do dnia 30 października 2021 roku.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem: https://www.krpmk.pl/praca-i-praktyki

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji, dostępnej pod adresem http://www.krpmk.pl/praca-i-praktyki. Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).”