Gdańska Fundacja Pomocy Prawno Psychologicznej prowadzi rekrutację do pracy w punktach pomocy prawnej (NPP), poradnictwa obywatelskiego (NPO) w 2023 r. na terenie całej Polski

REKRUTUJEMY!

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno Psychologicznej prowadzi rekrutację do pracy w punktach pomocy prawnej (NPP), poradnictwa obywatelskiego (NPO) w 2023 r. na terenie całej Polski.

I. Poszukujemy:

 • RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW
 • APLIKANTÓW RADCOWSKICH i ADWOKACKICH
 • DORADCÓW OBYWATELSKICH – posiadających wymagane ustawą szkolenie z zakresu poradnictwa obywatelskiego
 • MEDIATORÓW

II. Opis stanowiska:

Pełnienie dyżurów w wybranych punktach w Polsce i udzielanie świadczeń zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

III. Warunki współpracy:

 1. miejsce pracy: lokalizacje punktów ustala powiat
 2. czas pracy: 1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), 4 godz. dziennie, w całym 2023r.
 3. wynagrodzenie: 4.200,00 zł brutto miesięcznie za dyżur w pełnym czasie, za 1 dzień dyżurów tygodniowo 840,00 zł brutto
 4. forma współpracy: działalność gospodarcza albo umowa zlecenia dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
 5. zakres obowiązków:
  1. osobista obecność w punkcie uzgodnionych terminach;
  2. udzielanie nieodpłatnych świadczeń zgodnie z ustawą – pomocy prawnej, doradztwa obywatelskiego albo mediacji;
  3. dysponowanie w czasie dyżuru własnym laptopem;
  4. dokumentowanie pracy w postaci wypełniania “kart pomocy” w programie Min. Sprawiedliwości;
  5. przekazywanie dokumentacji (oświadczenia klientów) do samorządu lokalnego.

 

IV. Oferujemy:

 • wsparcie administracyjno finansowe (pomoc koordynatora i księgowej);
 • oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy;
 • wyposażone pomieszczenie do udzielania świadczeń (umeblowanie, materiały papiernicze, drukarka/skaner, dostęp do internetu);
 • umawianie wizyt (w systemie informatycznym);
 • płynne, comiesięczne regulowanie należności finansowych.

V. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz na naszej stronie www.fundacje.net/zglosie/

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno Psychologicznej
ul. Kartuska 213
80-122 Gdańsk
KRS 0000841510

e-mail: zarzad@fundacje.net
tel. 603 641 868

 

Termin składnia zgłoszeń do 15 listopada 2022 roku.