BG Kancelaria prawno-patentowa specjalizująca się w prawie własności intelektualnej podejmie współpracę z radcą prawnym

Opis stanowiska:

  • sporządzanie pism procesowych w sprawach sądowych
  • sporządzenie pism w sprawach administracyjnych przed Urzędem Patentowym RP / EUIPO
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi;
  • wymiar pracy do uzgodnienia – praca w niepełnym lub pełnym wymiarze.

Oczekiwania:

  • podstawowa wiedza z zakresu prawa własności intelektualnej w szczególności prawa znaków towarowych.
  • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego (materialnego i procesowego),
  • bardzo dobra znajomość j.angielskiego
  • zaangażowanie w prowadzone sprawy.

Kancelaria oferuje stabilne warunki zatrudnienia, możliwość poszerzania wiedzy z zakresu własności intelektualnej, pracę przy ciekawych sprawach również z międzynarodowymi klientami.

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na email: biuro@bgpatent.pl