Aplikant II roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej /radca prawny/adwokat

Kancelaria Radców Prawnych KONTRA KONSORCJUM w Gdyni w związku z dynamicznym rozwojem m.in. w sprawach kredytów bankowych poszukuje

 

Aplikanta II roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej /radca prawny/adwokat

 

do stałej współpracy

 

Miejsce pracy: Gdynia

 

Wymagania:

1. mile widziane doświadczenie w sprawach kredytów bankowych,

2. samodzielność,

3. kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań,

4. umiejętność zarządzania czasem oraz określania priorytetów,

5. komunikatywność,

6. dyspozycyjność i zaangażowanie w ramach powierzonych zadań.

 

CV oraz List Motywacyjny proszę przesyłać na adres: p.skrzypecka@kancelaria-kontra.pl

Informacje o firmie znajdziesz: www.kancelaria-kontra.pl

 

Oferta ważna do 10 grudnia 2023r.

 

Informacja na temat danych osobowych:

Uprzejmie informuję, iż administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii w związku z dokonywaniem rekrutacji jest radca prawny Patrycja Skrzypecka-Kierepa, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Gdyni przy ulicy Władysława IV 17/17 w ramach konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych KONTRA. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z rekrutacją, a po jej zakończeniu niezwłocznie usunięte, chyba że z aplikującym zostanie podjęta współpraca. Dostęp do danych będzie miała wyłącznie radca prawny Patrycja Skrzypecka-Kierepa. Udostępnienie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informuję o przysługującym Pani/Panu w każdym czasie prawie do: żądania informacji, dostępu do danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli dane będą przetwarzane z naruszeniem prawa.

 

Proszę o zawarcie w CV klauzuli o treści:

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych w związku z ogłoszeniem, na które aplikuję i wyrażam dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez radcę prawnego Patrycję Skrzypecką-Kierepę, prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego w Gdyni przy ulicy Władysława IV 17/17 w ramach konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych KONTRA. na potrzeby procesu rekrutacji.