Aplikant I roku podejmie się współpracy zdalnej

Aplikant I roku aplikacji radcowskiej podejmie się zdalnej współpracy stałej
(w niepełnym wymiarze czasu pracy) lub zleceń pojedynczych.

Możliwe zastępstwo procesowe, a także wykonywanie fotokopii na terenie Rzeszowa.

 

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu pod adresem: aplikant_radcowski@onet.eu