Zajęcia poświęcone prawom i obowiązkom konsumenta

W dniu Działający w ramach akcji Niebieski Parasol Radcy Prawnego OIRP Gdańsk radca prawny Tomasz Sadowski poprowadził dla uczniów X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej zajęcia poświęcone prawom i obowiązkom konsumenta.

Uczniowie dowiedzieli się o swoich – jako konsumentów – prawach i obowiązkach związanych z zawieraniem umów w sklepach stacjonarnych, internetowych czy na hotelowych pokazach. Szczególnie burzliwa dyskusję wywołała kwestia prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni oraz przedmiotów których zwrócić nie można. Duże zainteresowanie wzbudziły także zagadnienia rękojmi i gwarancji, jako uprawnień nabywcy w przypadku wadliwości towaru lub braku określonych właściwości.

#EdukacjaPrawna #Konsument #XLOGdynia #NiebieskiParasolRadcyPrawnego #OIRPGdańsk