Z Niebieskim Parasolem o Prawie: Dogadać się z ZUS

Wydawać by się mogło, że jest to niemożliwe, ale z problemem nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne można uporać się w sposób przyjazny zarówno dla dłużnika i jak Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Służy temu możliwość zawarcia umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenia zaległości na raty, dzięki której będziemy regulować nasze zadłużenie we wcześniej ustalonych miesięcznych ratach.

Umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych niesie wiele korzyści. Na jej podstawie nie tylko możemy spłacać zadłużenie przez dłuższy czas i liczyć na zawieszenie postępowania egzekucyjnego, ale również następnego dnia po złożeniu wniosku o rozłożenie naszych zaległości na raty przestają być naliczane odsetki, które zostają zastąpione przez opłatę prolongacyjną.

Rozłożyć na raty można w pełnej wysokości składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku. Na raty zostaną również rozłożone dodatkowa opłata i koszty upomnienia.

Sama procedura zawarcia umowy nie jest skomplikowana, wystarczy jedynie złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem i opłacać bieżące składki. Jeśli wobec nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził postępowanie egzekucyjne, będziemy musieli opłacić powstałe koszty egzekucyjne, które również możemy rozłożyć na raty.

We wniosku powinniśmy wskazać:

 • jakie należności chcemy rozłożyć na raty (okres zadłużenia, kwoty zadłużenia);
 • propozycję spłaty zaległości, podanie proponowanych terminów płatności rat, ich liczby i wysokość;
 • powód nie opłacania składek;
 • dokładnie opisać dlaczego nie jesteśmy w stanie od razu uregulować całości zaległości;
 • jeśli wciąż jesteśmy przedsiębiorcami podać, o jaki rodzaj pomocy publicznej się ubiegamy (pomoc de minimis lub pomoc mająca na celu naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami).

Wniosek możemy napisać sami lub skorzystać z gotowego formularza dostępnego w placówkach ZUS oraz na stronie zus.pl.

Do wniosku musimy załączyć:

 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (formularz dostępny w placówkach ZUS oraz na stronie zus.pl);
 • dokumenty prezentujące naszą sytuację finansową, a także obrazujące naszą możliwość spłaty zadłużenie roczne zeznanie PIT za ostatni rok, sprawozdania finansowe, wyciągi z ksiąg przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata;
 • dokumenty dotyczące pomocy publicznej, jeśli wciąż jesteśmy przedsiębiorcami.

Wniosek możemy złożyć pisemnie, ustnie do protokołu w placówce ZUS, elektronicznie za pomocą  Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), a także telefonicznie pod numerem 22 560 16 00 (dotyczy to posiadających profil PUE).

Informacje dotyczące rozłożenia należności na raty z tytułu składek możemy znaleźć:

 • w każdej placówce ZUS w sali obsługi klientów;
 • na stronie zus.pl;
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00;
 • u doradców ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS (ich lista wraz z telefonami dostępna jest na stronie zus.pl)

 

aplikant radcowski Kamil Giedrys
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku


Źródła:

 1. art. 29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 2. art. 56 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji