V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych w roku szkolnym 2019/2020.

Uczestnikami Akademii – Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:
1. działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
3. propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, terminów i wyników poszczególnych etapów Akademii –

Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.edukacjaprawna.kirp.pl.

#EdukacjaPrawna #OIRPGdańsk #Akademia