Spotkanie z nauczycielami z woj. pomorskiego

W dniu 22 lutego 2018 r. w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Hallera 14 w Gdańsku przy współpracy CEN w Gdańsku i OIRP w Gdańsku, odbyło się spotkanie radców prawnych z OIRP w Gdańsku z nauczycielami z województwa pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyło ok 30 osób. Spotkanie prowadziły r.pr. Ewa Bożko – Kozikowska i r.pr. Magdalena Stachal. Tematyka poruszana podczas panelu informacyjno – dyskusyjnego była bardzo szeroka i co ważne opierała się na mogących zaistnieć w rzeczywistości zdarzeniach.