Niebieski Parasol w Londynie. Pierwsza edycja programu: 27-28.04.2018

Wyspy Brytyjskie są często wybieranym przez polskich obywateli kierunkiem migracji. Przenoszą tam oni centrum swojego życia rodzinnego i zawodowego, czego skutkiem jest powstawanie skomplikowanych problemów prawnych, łączących elementy prawa polskiego i brytyjskiego. Nieznajomość polskiego i brytyjskiego prawa oraz wzajemnych relacji porządków prawnych, mogą być przyczyną niewłaściwego postępowania polskich obywateli, co skutkuje nieumiejętnością rozwiązywania pojawiających się problemów natury prawnej. Może prowadzić i niestety niejednokrotnie prowadzi, do powstania negatywnych konsekwencji prawnych.

W celu udostępnienia bezpłatnej pomocy prawnej (porad prawnych),   jak największej liczbie polskich obywateli, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku postanowiła rozszerzyć akcję „Niebieski Parasol Radców Prawnych” także na teren Zjednoczonego Królestwa.  Pomoc miałaby być udzielana w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego i prawa rzeczowego we współpracy z brytyjskimi prawnikami i specjalistami od brytyjskiego prawa podatkowego. Pierwsza edycja programu planowana jest w dniach 27-28 kwietnia 2018 roku.