Jak komunikować się z ZUS? PUE ZUS, czyli szybki kontakt z ZUS.

Z ZUS możemy porozumiewać się nie tylko przesyłając oświadczenia pisemne. Platforma Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUE, ułatwia dostęp do świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych usług. Korzystając  z niej możemy zaoszczędzić nasz czas i wykonać wiele czynności przez Internet, nie wychodząc z domu. Możemy na przykład sprawdzić czy nasz pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń.

Z PUE może korzystać każdy klient ZUS który ukończył 18 lat, założył konto na PUE i potwierdził  swoją tożsamość. Pracownik ZUS potwierdza (zaufanie profilu) dane osobowe nowego użytkownika w celu pełnej rejestracji profilu. Uwierzytelnienie jest niezbędne z uwagi na ochronę zgromadzonych w ZUS danych klientów.

Dostęp do PUE pozwala na:
– przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych;
– wgląd do danych zgromadzonych w ZUS;
– składanie wniosków i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS;
– umawianie się na spotkania z pracownikami ZUS w jednostkach ZUS.

Osoby ubezpieczone, czyli najczęściej pracownicy, dzięki PUE mogą sprawdzić swoje dane zapisane na koncie ZUS, a także zapoznać się z informacjami o stanie konta ubezpieczonego i wystawionymi zwolnieniami lekarskimi.

Płatnicy składek, którymi są zazwyczaj  przedsiębiorcy, poprzez PUE i aplikację ePłatnik mogą zgłosić pracownika do ubezpieczenia, wypełnić i przekazać dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem danych z bazy ZUS. Dodatkowo mogą złożyć np. wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek i odebrać go na PUE.

Świadczeniobiorcy za pośrednictwem PUE otrzymują dostęp do formularza PIT11A (czyli informacji o dochodach uzyskanych od ZUS) lub formularza PIT 40A (czyli rocznego wyliczenia podatku przez ZUS). Mogą również zarezerwować  wizytę w ZUS.  Wtedy PUE wskaże adres właściwej jednostki zgodny z miejscem zamieszkania. PUE umożliwia również składanie wniosków o zmianę  danych.

Na PUE udostępnione są również tzw. profile profesjonalistów: lekarza i komornika.

Trzeba pamiętać, że aby móc wysyłać przez PUE wnioski, pisma i dokumenty trzeba mieć profil zaufany ePUAP lub korzystać z potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym podpisu elektronicznego.

Dzięki PUE ZUS możemy również skorzystać z:
– Centrum Obsługi Telefonicznej (COT– tel. 22 560 16 00), czyli infolinii pozwalającej po dokonaniu autoryzacji PUE na wgląd do danych zapisanych na kontach ZUS, składanie wniosków i reklamacji, rezerwacje wizyt w wybranych placówkach ZUS, a także kontaktowanie się za pomocą e-mail, Skype’a, czatu.
– zusomatów, czy samoobsługowych urządzeń umieszczonych w wybranych placówkach ZUS, przez które możemy złożyć wniosek do ZUS zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, skorzystać     z portalu PUE i strony internetowej zus.pl, skontaktować się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej;
– systemu kierowania ruchem klientów, który pozwala na ustalenie terminu wizyty w ZUS, bez konieczności oczekiwania w kolejce.

aplikant radcowski Kamil Giedrys
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku