Finał Debat Oksfordzkich w ramach filaru #Edukacja

Na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Finał Debat Oksfordzkich organizowanych w ramach filaru #Edukacja programu Niebieski Parasol Radcy Prawnego OIRP Gdańsk, w których wzięły udział drużyny z Gdynia i Miasto Gdańsk, które wygrały w eliminacjach miejskich:

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku – Topolówka – Julia Borzeszkowska, Zuzanna Kowalska, Julia Orluk, Dawid Bolewski. Drużynę przygotowała Pani Urszula Kowalczyk, nauczyciel III LO.

X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej – XLO Gdynia – Natalia Barbarewicz, Filip Iwen, Stanisław Kostanek, Kamil Romanowski. Drużynę przygotowała Pani Małgorzata Hajduk-Kocieniewska, nauczyciel X LO.

Teza debaty finałowej brzmiała: „W najpoważniejszych sprawach karnych wyrok powinna wydawać ława przysięgłych złożona z obywateli”. Nieco lepsza okazała się drużyna z III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, która zdobyła pierwsze miejsce. Serdecznie dziękujemy wspaniałej młodzieży za merytoryczną walkę!

Wyrazy uznania należą się również Wydawnictwo C.H. BECK, które ufundowało nagrody książkowe.

Dziękujemy jury debaty finałowej w składzie:
SSO Joanna Łaguna-Popieniuk – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
Joanna Demczyna – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku
dr hab. Katarzyna Łasak – Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UG
Dorota Granoszewska-Babiańska – Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Samorząd Województwa Pomorskiego
r. pr. Jerzy Mosek – Dziekan Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

Podziękowania składamy również na ręce marszałka debaty: Jakuba Fabczaka z Klub Debat “Ars bene dicendi”.