Program stypendialny Akademii Prawa Europejskiego ERA – zgłoszenia otwarte!

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA oferuje program stypendialny dla prawników, sędziów, prokuratorów oraz urzędników z państw członkowskich UE lub krajów kandydujących. Stypendia umożliwiają dofinansowanie udziału w specjalistycznych kursach ERA z zakresu prawa UE. Zgłoszenia są już otwarte – w przypadku kursu online aplikację należy przesłać najpóźniej miesiąc przed wydarzeniem, natomiast w przypadku kursu stacjonarnego …

Gdański Biuletyn Radcowski 1/2021

Szanowni Państwo, zapraszamy na najnowsze wydanie Gdańskiego Biuletynu Radcowskiego W najnowszym numerze m.in: PLAN SZKOLEŃ ON-LINE ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIRP W GDAŃSKU W I PÓŁROCZU 2021R RELACJA Z PIERWSZEGO POMORSKIEGO BIEGU NARCIARSKIEGO DZIEKANÓW ZAPROSZENIE DO RADCOWSKIEGO KLUBU MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI Serdecznie zapraszamy do lektury! https://issuu.com/oirpgdansk/docs/biuletyn_2021-03

ZAPISY NA KASY FISKALNE – PODSUMOWANIE OFERT

  Szanowni Państwo, Dnia 31.03.2021 r. osoby, które zgłosiły swoje zainteresowanie nabyciem kasy fiskalnej w ramach zakupu grupowego organizowanego przez OIRP otrzymały na swoje skrzynki e-mail informację o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z dalszymi instrukcjami odnośnie finalizacji zakupu kas (uprzejmie prosimy o sprawdzenie skrzynek e-mail). Jeżeli są jeszcze osoby, które interesuje zakup kasy fiskalnej w …

Informacja dla przystępujących do egzaminu radcowskiego w dniach 18-21 maja 2021

Informujemy, że dniu 26 marca 2021 r. w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych”  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2021-r zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi. Informacja znajduje się ponadto poniżej: Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej …

e-Doręczenia – planowane zmiany dla radców prawnych w zw. z wejściem w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam przygotowany przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP raport pt. “e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych?”. Raport zawiera zwięzłe omówienie rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z ww. ustawą …

Ważna informacja dla zdających egzamin radcowski

Rada Ministrów uwzględnia postulat KRRP dotyczący możliwości korzystania z usług hotelarskich przez zdających egzamin radcowski i zaangażowanych w postępowania w dyscyplinarne Dnia 29 marca 2021 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii( Dz. U. poz. 574). Nowelizacja poszerza katalog osób, które wyłączone są spod zakazu korzystania z usług hotelarskich. Zgodnie z nowym brzmieniem par. …

Druga edycja konkursu ,,Ambasador Mediacji”

Druga edycja konkursu ,,Ambasador Mediacji” – trwa zgłaszanie kandydatur Rozpoczęła się kolejna odsłona Ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”, którego organizatorem jest Krajowa Rada Radców Prawnych oraz ośrodki mediacji zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Radców Prawnych”. Już po raz drugi wybrana zostanie osoba lub podmiot, który przyczynił się do spopularyzowania instytucji mediacji, w sposób szczególny ją wykorzystał …

Zastępca radcy prawnego – poszukujemy chętnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku poszukuje kandydatów chętnych na pełnienie funkcji zastępcy radcy prawnego, który to z przyczyn obiektywnych nie może świadczyć usług prawnych. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oirp@oirp.gda.pl