Wznowienie praktyk sądowych

W związku ze wznowieniem zajęć praktycznych z zakresu działania sądownictwa powszechnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – RODO aplikanci winni są odebrać upoważnienia przygotowane przez Inspektora Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Gdańsku.

W związku z ograniczeniem urzędowania Sądu Okręgowego w Gdańsku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 odbiór upoważnień nastąpi w terminach:

24.06.2020 r. godz. 14:40 s. 336 – grupa „Gdańsk 1” i grupa „Gdańsk 2”,

24.06.2020 r. godz. 15:00 s. 336 – grupa „Gdańsk 3” i grupa „Gdańsk 4”,

25.06.2020 r. godz. 14:00 s. 336 – grupa „Gdańsk 5”, „Gdańsk 6” i „Gdańsk 7”,

25.06.2020 r. godz. 14:30 s. 336 – grupa „Gdynia 1”, „Gdynia 2” i „Gdynia 3”.

Podział aplikantów na grupy (Gdańsk i Gdynia) znajduje się w załączniku na dole strony.

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy aby aplikanci dopilnowali terminów odbioru upoważnień.

Jednocześnie informujemy, iż nie odebranie upoważnienia przez aplikanta uniemożliwi mu odbywanie zajęć praktycznych z zakresu działania sądownictwa powszechnego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Harmonogram praktyk znajduje się w extranecie aplikanta.